O szkole

26.08.2016 r. godz. 11.00 -  szkoleniowa Rada Pedagogiczna
29.08.2016 r. godz. 10,00 - Rada Pedagogiczna

Środa 04.05

Klasa 1

1.-j. angielski

2. j. angielski

3.zaj.art

4.zaj.art

5.j.pol

Klasa 2

1. j. angielski

2. j. angielski

3.j.pol

4. j.pol

5. j. niemiecki

Klasa 3

1. j. angielski

2. j. angielski

3.zaj.art

4.z. art

5 j.pol

Czwartek 05.05

Klasa 1

0.informatyka

1.j.ang

2.inf

3.muz

4. muz

5. j.pol

Klasa 2

0.-

1. j.ang

2.art

3. art

4.j.pol

5. hist

Klasa 3

0-

1. j. ang

2.wdż

3.fizyka

4.j.ang

5. j.pol