Kandydaci

Co nas wyróżnia:

- zadowoleni uczniowie i uśmiechnięci nauczyciele
- nie porównujemy ucznia z innymi – „brak etykiety”
- nauczanie oparte na wzajemnym szacunku i dobrych relacjach
- zapewniamy wysoki poziom nauczania przez indywidualizację
- rozwijamy chęć ciągłego uczenia się i poznawania świata poprzez  zajęcia ornitologiczne, historię sztuki w najciekawszych miejscach,wymianę międzynarodową …
- „zarażamy” Teatrem
- pracujemy w małych grupach
- efektywna praca z uczniami dysfunkcyjnymi
- pełne bezpieczeństwo
- atmosfera życzliwości
- odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
- wzajemny szacunek
- dobre relacje z rodzicami/ opiekunami
- native speaker
- dopasowana/ szeroka oferta edukacyjna
- rozwijamy chęć ciągłego uczenia się i poznawania świata