Kandydaci

ZASADY REKRUTACJI:

1. Należy  skontaktować się z sekretariatem i umówić na wstępną rozmowę z dyrektorem.

2. Należy przedstawić zaświadczenie o ocenach na pierwszy semestr w klasie szóstej.

3. Następnie każdy kandydat składa podanie o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami:

a) świadectwo SP

b) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

c) ankieta,(do pobrania w sekretariacie)

d) 3 zdjęcia.

e) karta zdrowia

f) kopia aktu urodzenia

g) opinia z poradni ( jeśli zachodzi taka potrzeba)

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.00-15.00